Naši proizvodi

Metalni silicijum od 553 do 1502 stepeni različitih veličina

Pročišćeni sivi silikon (700kg/m3)

Sivi silikon nepročišćen