Preduzeće Metalleghe

Preduzeće se razvijalo postepeno, sa sve većim dobicima, sa spremnošću za saradnju sa novim tržištima, sa realizacijom novih proizvoda.

 

Italija: Metalleghe

Proizvodnja legura, uglja i dodataka za čeličane i topionice.

Italija: Esart

Komponente bakra za metalopreradjivačke procese.

Francuska: Eurometa

Komercijalizacija legura i uglja, proizvodnja briketa za topionice.

Bosna: Bsi

Proizvodnja metalnog silicijuma i sivog silicijuma

Bosna: RS-Silicon

Production of Silicon Metal and Silica Fume (plant under construction in Republika Srpska)

Italija: Effedue

Sorting, processing and start recycling ferrous and non ferrous scarp.